Пътешествие на 42/25 Chardonnay & Viognier & Sauvignon Banc в Източни Родопи с Николай Стойчев


Пътешествие на 42/25 Chardonnay & Viognier & Sauvignon Banc в Източни Родопи с Николай Стойчев

Дяволският мост (Шейтан кюприя) е средновековен мост на река Арда. Разположен е в живописен пролом на около 10 километра северозападно от град Ардино и на 4 километра източно от с. Гълъбово (община Баните).

Мостът е построен през 1515-1518 година от строителя уста (майстор) Димитър от село (днес град) Неделино върху останки от римски мост по древен път, свързващ Беломорието с Горнотракийската низина през прохода Маказа.

Мостът се намира на 420 метра надморска височина и е ограден от двете страни от стръмни склонове. Дължината му е 56 метра, а широчината — 3,5 м. Мостът е трисводест, като на сводовете на страничните му ребра са направени отвори с полукръгли сводчета за оттичане на водата. Височината на централния свод е 11,50-12 метра, а по ръба е запазен каменен парапет с височина 12 см.

През 1984 г. мостът е обявен за паметник на културата.


Орлови скали (на турски – „Кузгун кая“ и „Картал кая“, а в превод на български – „Гървен“ и „Гарванов камень“) е скално-култов комплекс, намиращ се на около 2 km от Ардино и на около 30 km югозападно от град Кърджали. В местността „Орлови скали“ са разположени група изявени вулканични скали. Местоположението им е върху силно наклонен планински терен с надморска височина около 760 m. Склонът, на който са разположени, е със западно изложение. Височината на скалите достига до 25 m от околния терен. На недостъпни места в скалите са изсечени трапецовидни ниши, от които сега са запазени 97. Броят на нишите е бил 100, но понастоящем 3 броя са разрушени.

Орлови скали са обявени за природна забележителност през 2003 г.

27.09.2021 г.

Снимките са предоставени от Николай Стойчев

Източници: BulgariaTravel, Wikipedia