Тероари 

Тероарът е от изключителна важност за характера и качеството на виното. Но огромно значение има и лозарството. Виното се създава на лозето: това е философията на Мидалидаре. Затова грижата за лозята е на първо място.

Лозов масив Шипката

Шипката се намира в източната част на Могилово. Това е лозето с най-ниска надморска височина, разположено на площ от 44 хектара в самото сърце на долината.

Почвите на Шипката имат алувиален произход и се характеризират с наличие на глина и наноси, с високо съдържание на карбонати. Това е изключителен почвен състав за отглеждане на бели сортове грозде и специално за по-ароматните като Совиньон Блан, Шардоне, Вионие. Тези почви имат способността да задържат вода и така да предоставят на растенията достъп до съдържащите се карбонати. А карбонатите са отговорни за минералните нотки на виното.

Географското положение на Шипката е уникално сред всички масиви на Мидалидаре. Лозето се радва на северни въздушни течения от широките долини, които винаги дават разлика в температурата 2-3 градуса по-ниска. Лозите започват да растат винаги по-късно в сравнение със същите сортове в други масиви. Този факт дава множество предимства. Постоянното присъствие на лек вятър балансира влажността и предотвратява натрупването на твърде много водно съдържание в листната маса. По-изразените температурни амплитуди, особено във фазата на зреене, са от съществено значение за бъдещия ароматен профил на вината.

Лозето Шипката е разположено на хълмист терен с 10% наклон. Средната надморска височина е 290-310 метра над морското равнище. Важна характеристика е изложението на лозите изток-запад. Дизайнът на лозята Шипката е направен с оглед типа вино, който Мидалидаре предвижда да произвежда: добро тяло и изразен аромат. И така, изборът на засаждане на лозите съвсем не е случаен. Всъщност ориентацията Изток-Запад е в състояние да защити гроздовете от силното лъчение на следобедното лятно слънце, без да променя - поради пряко излагане - ароматните вещества, концентрирани в ципите на гроздето.

Вината, които са произведени с грозде от Шипката са: 42/25 Sauvignon Blanc42/25 Chardonnay & Viognier & Sauvignon Blanc и 42/25 Syrah & Cabernet Sauvignon.

Лозов масив Каралиец

Лозов масив Каралиец се намира в източната част на землището на с. Могилово, в съседство с лозов масив Шипката, близо до голямата източна винарна на Мидалидаре. Масивът е с големина 60 хектара. Лозите са засадени изцяло на южно изложение, на около 6% наклон. На Каралиец се отглеждат само сортовете Мерло и Каберне Совиньон.

Каралиец се намира в по-високата част на котловината, на 300-320 метра надморска височина. Масивът е разделен на две зони – западна и източна, отделени една от друга от пътя, водещ към с. Яворово. В източната зона са засадени лозите от сорт Мерло, а в западната са насажденията от Каберне Совиньон.

Почвите на Каралиец са алувиални, средно до ниско песъчливи, с високо съдържание на глина. Посадъчният материал е съобразен с глинестия профил и лозите са на устойчиви подложки с дълбока коренова система.

Вината, които са произведени с грозде от Каралиец са: 42/25 Merlot и 42/25 Syrah & Cabernet Sauvignon.

Лозов масив Дабовец

Лозето в Дабовец е гордостта на Мидалидаре. Разположено североизточно над по-малката източна винарна, лозето осветява панорамата със специфичните си червени глинести почви. След дълъг период и прилагане на задължителни изисквания и практики, през 2018 г. лозето е официално сертифицирано за производство на биологично грозде.

Дабовец се намира в едноименния район и е с големина 15,4 хектара. Почвите се характеризират с високо съдържание на глина със специфичен червен цвят. В почвознаниетo някои почви се определят като червеноземни, с подчертано присъствие на глинеста фракция. Червеният цвят показва разнообразие от железни оксиди. Железните оксиди се различават по цвят и могат да променят отсянката на почвата според спецификите си. Следователно е възможно с определена сигурност да се определи степента на дрениране на почвата. В сравнение с типичните глинести почви, червените почви имат отлични дренажни характеристики. Цветът на лозето в Дабовец е червено-кафяв и е особено подходящ за лозарство и винопроизводството.

В централната част на Дабовец е засадено Шардоне за пенливите вина на Мидалидаре. Трите блока са разположени върху участъци с по-високо съдържание на варовик, което в важна предпоставка за добър воден баланс и съответно натрупване на достатъчно киселини в гроздето.

Лозето в Дабовец е разположено на хълмист терен с 10% наклон. Средната надморска височина е 360-390 метра над морското равнище. Температурните амплитуди са големи, но надморската височина предотвратява измръзването на лозите от пролетни слани. Като най-висок лозов масив в Мидалидаре, Дабовец се възползва от повече от 2800 слънчеви часа годишно и повече от 100 ясни дни в годината.

Вината, които са произведени с грозде само от Дабовец са: 42/25 Rose Syrah.